กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอวัฒนธรรมนิทัศน์จังหวัดกระบี่

หอวัฒนธรรมนิทัศน์จังหวัดกระบี่

08 มิถุนายน 2561

ชื่นชอบ 131

333 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจและรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ ศึกษา วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและของชาติ

 

ปี พ.ศ.2542 ได้ปรับปรุงอาคาร  จัดสร้างหอวัฒนธรรมนิทัศน์จังหวัดกระบี่  แบ่งการจัดแสดงนิทรรศการเป็น 2 ส่วน คือ

 

-นิทรรศการประวัติศาสตร์กระบี่ ยุค 40000 ปี โดยจัดแสดงเป็นถ้ำจำลอง ประกอบด้วย สุสานหอย 75 ล้านปี , แหล่งมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ถ้ำหลังโรงเรียนบ้านทับปริก, แหล่งภาพเขียนสีถ้ำผีหัวโต, ภาพเขียนสีถ้ำไวกิ้ง หมู่เกาะพีพี, ชุมชนโบราณควนลูกปัด อำเภอคลองท่อม

 

 

-นิทรรศการกระบี่ปัจจุบัน โดยจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ การใช้ชีวิตประจำวัน แผนที่จังหวัดกระบี่ ผ่านโทรทัศน์และเครื่องเล่นวิดีทัศน์

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ถ้ำจำลอง ที่ใช้เป็นสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดกระบี่ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว, ความเป็นอยู่, วิถีชีวิต เหมาะสำหรับการให้ข้อมูลผู้ที่มาทัศนศึกษาจังหวัดกระบี่และมีเวลาน้อย

แผนที่

หอวัฒนธรรมนิทัศน์จังหวัดกระบี่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-611 155 ต่อ 123
โทรสาร : 075-611 938

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน

เวลา 08.30-17.00 น. แต่ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าก่อน

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ประสานงานแจ้งให้เจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าก่อน

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง